Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil

Prevajalski seminar I (ANG-SLO): Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hafner Miha, izr. prof. dr. Štajnpihler Božič Tilen, prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Študentje se uvajajo v praktična rabo prevajalskih znanj na področju prevajanja strokovnih in znanstvenih besedil. Spoznavajo različne žanre strokovnih in znanstvenih besedil in različne pristop k prevajanju teh besedil. Pridobivajo znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri prevajanju strokovnih in znanstvenih besedil je poudarek na besedilni analizi, na posebnostih posameznih besedilnih vrst v agleščini in slovenščini in na terminološkem delu. Študente se spodbuja h kritični presoji možnih prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1991. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID – 5680645
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2009. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 12293945 2nd ed.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A desk monolingual English dictionary (approx. 170 000 entries) of the major British or American publishers, e.g. Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.?
5. For decoding tasksKrek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS. . COBISS.SI-ID – 217361664
6. For encoding tasks: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS COBISS.SI-ID - 251196416, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS. COBISS.SI-ID - 38260224

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993) COBISS.SI-ID - 207970, slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.
Slovar kolokacij, npr./A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2009. 2nd ed. Oxford: OUP. COBISS.SI-ID – 13878066
Longman Language Activator (2002) 2nd ed. COBISS.SI-ID – 13279206 2002