Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Prevajalski seminar III (SLO-ANG): Tehnično prevajanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis

Vsebina

- nadaljevanje poudarka pri prevajanju besednih zvez
- kontrastivno zasnovana primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
- primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
- obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom (predvsem Severno Ameriko in Veliko Britanijo)
- razlike med prevodom in izvirnimi teksti v ciljnem jeziku
- vloga in odgovornosti prevajalca.