Prevajanje v francoščino

Prevajanje v francoščino

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Prevajanje besedila različnih neumetnostnih zvrsti (informativna, publicistična, poljudnoznanstvena, esejistična, argumentativa, tehnična, itd).
Analiza izvirnega besedila in prevodnih rešitev na več jezikovnih ravneh (skladenjski, leksikalni, slogovni, itd).
Izdelava prevodov z aplikacijo kontrativnega vidika.
Dokumentacijske tehnike.

J.R. Ladmiral: Traduire. Théoremes pour la traduction, Paris: Gallimard, 1994. 276 str.
G. Mounin; Les belles infideles. Lille: Presses universitaires de Lille, 1994. 108 str.
D. Seleskovitch et M. Lederer: Interpréter pour traduire. Pariz: Didier Erudition, 1993. 311 str.
J. Deslisle: L'analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa: Presses de l'université d'Ottawa, 1993. str.
D. Gile : (2005). La traduction. La comprendre, l'apprendre. Pariz: PUF, 2005.
Ch. Bally: Traité de stylistique française I-II. Pariz: Klincksieck, 1951,3eme éd. 331 str-263 str.
J.P. Vinay, J. Darbelnet: Stylistique comparée du français et de l'anglais. Paris: Didier, 1997. 331 str.

Slovarji :
Enojezični francoski slovarji.
Trésor de la langue française http://dictionnaires.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm
Dictionnaire des synonymes (Robert, les Usuels). Pariz: Robert, 2016.
Rey et al.: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Pariz: Robert, 2016.
V. Jesenik, N. Dembskij: Slovensko-francoski slovar. Ljubljana: DZS, 2005.