Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Seminar iz slovenske zgodovine v zgodnjem novem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štuhec Marko, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Seminarske teme se iz leta v leto spreminjajo in so odvisne od njihove pedagoške in znanstvene relevantnosti, raziskovalnega dela predavatelja in od specifičnega interesa študentov.

Odvisna od izbranih tem.