Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil

Specialna področja prevajanja: Prevajanje umetnostnih besedil

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kocijančič Pokorn Nike

Predmet uvede problematiko določevanja literarnega prevoda in literature same. Študentke in študentje se seznanijo s pojmi, kot so medbesedilnost, literatura in literarna stilistika. Prek primerov in prevajalske problematike ugotavljajo pomen zvoka in lika v besedilu, ritma in metra. Seznanijo se z osnovnimi metričnimi sistemi, aliteracijo, asonanco in rimo, s posebno izbiro izrazov (narečje, sleng, žargon, arhaizmi, neologizmi), s tropi, z razširjenimi figurami. Spoznajo različne tipe pripovedovalcev in perspektiv, književne zvrsti in vrste. Na koncu se uvedejo še v specifične probleme prevajanja poezije, proze in dramskih besedil.

Pokorn, Nike K. Prevajanje umetnostnih besedil: Teoretične osnove. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo.
Dodatno:
Kmecl, M. 1983. Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba DDU Univerzum.
Lefevere, A. 1994. Translating literature: Practice and theory in a comparative literature context. New York: MLA.
Trdina, S. 1977. Besedna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.