Srednjeveška književnost

Srednjeveška književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin

Predavanja predstavijo poglavitne slovstvene tokove ter najpomembnejša literarna dela in avtorje v srednjem veku, v katerem je najprej prevladovala literarna produkcija v latinščini (Carmina burana), potem pa se je prav s pomočjo književnosti uveljavilo tudi pisanje v ljudskih (poznejših »nacionalnih«) jezikih. Obravnavajo tako tradicijo epskega pesništva, ki najbolj izraža srednjeveški vrednostni sistem, kot liriko, ki z individualizacijo pesniškega glasu in kultom ljubezni od 12. stoletja naprej (provansalski trubadurji, francoski truverji, sicilska in toskanska šola, dolce stil nuovo, Minnesängerji itn.) pripravlja pot renesansi. Osrednja tema predavanj je ljubezenska lirika od trubadurjev do Danteja, ki je z Božansko komedijo ustvaril najvišji literarni spomenik srednjeveške miselnosti. V predavanja so vključene tudi razlage srednjeveške filozofije, teologije in mistike, duhovnega gledališča, likovne umetnosti, glasbe ter drugih umetniških in družbenih pojavov, ki so nujne za razumevanje dobe.

- E. R. Curtius, Evropska literatura in latinski srednji vek. Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 120421376
- Niko Kuret, Duhovna drama. Ljubljana 1981. COBISS.SI-ID - 11187969
- Boris A. Novak, Oblika, ljubezen jezika: recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor 1995. COBISS.SI-ID - 38259969
- Boris A. Novak, Ljubezen iz daljave: provansalska trubadurska poezija. Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 124806400
- Boris A. Novak: Sonet. Ljubljana 2004. COBISS.SI-ID - 128523776
- Boris A. Novak, Vloga popotnih vitezov v zgodovini ljubezni: današnje branje Romana o Yvainu Chrétiena de Troyesa. V: Chrétien de Troyes: Vitez z levom ali Roman o Yvainu, poslovenila Marija Javoršek. Celje 2009. COBISS.SI-ID - 246501376
- Miha Pintarič: Trubadurji. Ljubljana 2001. COBISS.SI-ID - 113707264
- Miha Pintarič (ur.), Burka o jezičnem dohtarju. Ljubljana 2004. COBISS.SI-ID - 216429824
- Primož Simoniti (ur.), Srednjeveški cvetnik: latinska lirika srednjega veka. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 109782784