Stilistika in jezikovni registri

Stilistika in jezikovni registri

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana

- Stilistika: različne opredelitve discipline
- Stil in idiolekt
- Jezik in govor: vprašanje norme
- Jezik kot družbeni pojav
- Regionalna pogojenost sodobnega francoskega jezika. Narečne skupine, narečja in narečni govori. Značilnosti frankofonskih sredin zunaj Francije (posebnosti quebeške, valonske, švicarske, kreolske, magrebsko-afriške francoščine).
- Registrska pogojenost sodobnega francoskega jezika. Sociolekti. Knjižni in standardni jezik. Pogovorni jezik. Familiarna, ljudska in argojska francoščina. Vdor posebnosti v splošni jezik. Neologija. Interesne govorice. Sleng.
- tehnični in znanstveni jezik
- literarni jezik

G. Molinié (2004): Elements de stylistique francaise. Pariz: PUF. 211 str.
J. Gardes Tamine (2004): La stylistique. Pariz: Armand Colin. 207 str.
M. Cressot (več izdaj): Le style et ses techniques. Pariz: PUF. 328 str.
E. Charmeux (1998): Le "Bon" français et les autres. Toulouse: Milan. 199 str.
F. Gadet (1997): Le français ordinaire. Paris: Armand Colin. 153 str.
C. Blanche-Benvéniste (1997): Le français parlé. Paris: CNRS. 292 str.
J. L. Calvet: L'argot. Paris: P.U.F. (Que sais-je?). 128 str.
R. Kocourek (1991): La langue française de la technique et de la science. Wiesbaden: Oscar Brandtstetter Verlag. 327 str.
J. Pruvost, J.-F. Sablayrolles (2003): Les néologismes. Pariz: PUF. 128 str.