Teorija in praksa prevajanja

Teorija in praksa prevajanja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sernelj Tea

Vsebina

Skozi prevajalski proces se študentje seznanijo s prevajalsko teorijo in osnovnimi prevajalskimi orodji; odkrivajo, proučujejo in primerjajo temeljne razlike med kitajskim in slovenskim jezikom oz. med obema jezikovno-kulturnima sistemoma ter na ta način gradijo zavest o njunih posebnostih v praksi; prevajanje poteka postopno in sicer od krajših, manj zahtevnih in do daljših in bolj zahtevnih proznih besedil (kitajske anekdote, pregovori, basni, pravljice ipd.).