Teorija tehnologije

Teorija tehnologije

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Predmet se ukvarja z družbeno vlogo in pomenom tehnologije na več ravneh in z različnih perspektiv. Na najbolj splošni ravni obravnava razmerje med tehnologijo in človeško vrsto: kako in zakaj se tehnološki razvoj sploh začne, kako je povezan z osnovnimi biološko-evolucijskimi določili človeške vrste (kot so pokončna hoja in proste roke), zakaj se mu človeška vrsta ne more izogniti in kakšna je osnovna struktura njegovega poteka.
Na bolj določni ravni obravnava konkretne zgodovinske značilnosti tehnološkega razvoja, tj. kako ta sprva nadaljuje biološko evolucijo (človeška vrsta uporablja prva orodja kot raki klešče ali konji kopita), a se nato, ko se načina delovanja tehnologije (že z jadri in mlini) ne da več reducirati na način delovanja bioloških organizmov, od nje osamosvoji in se razvija po svoje. Srednji del predmeta je tako posvečen posebnostim tehnološkega razvoja in načinu, kako se ta umešča v človeške družbe.
Zadnji del predmeta je namenjen aktualni temi tehnološkega razvoja v kapitalizmu. S kapitalizmom postane tehnološki razvoj, ker tehnološke inovacije za posamezna podjetja pomenijo konkurenčno prednost, veliko hitrejši in bolj sistematičen kot kadarkoli prej. Obenem se v kapitalizmu spremeni tudi oblika tehnološkega razvoja, saj začnejo tehnologije nadomeščati nekatera ekonomska družbena razmerja (realna subsumpcija).

• Leroi-Gourhan, Andre. Gib in beseda I. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988. COBISS.SI-ID – 6802688
• Leroi-Gourhan, Andre. Gib in beseda II. Ljubljana: Studia humanitatis, 1990. COBISS.SI-ID – 6802688
• Butler, Samuel. 1999. Erewhon: or, over the range. London : Perlego. https://www.gutenberg.org/ebooks/1906
• Marx, Karl. Kapital I. Ljubljana: Sophia, 2012. COBISS.SI-ID – 265793792
• Bratton, Benjamin. The stack. Cambridge: The MIT press, 2015 https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=f061c1c6-c757…

Seznam literature se vsako študijsko leto posodablja in objavlja v informacijskem sistemu fakultete.