Učne strategije in učenje tujih jezikov

Učne strategije in učenje tujih jezikov

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:10

Ure vaj:10

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lah Meta, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Tipologija in terminologija učnih strategij
Pomembnost učnih strategij
Uspešen učenec
Urjenje učnih strategij
Učne strategije za usvajanje besedišča (samostojne, družbene, spominske, kognitivne in metakognitivne strategije)
Učne strategije in usvajanje jezikovnih spretnosti
Učne strategije glede na vrsto inteligentnosti (jezikovna, logično-matematična, prostorska, telesno-kinestetična, glasbena, medosebna, avtorefleksivna, naturalistična)
Učne strategije v učbenikih za učenje tujih jezikov