Zgodovina izobraževanja odraslih

Zgodovina izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

- Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih in njenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri za zgodovino izobraževanja odraslih in kritika virov.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu. Pomen »naravnega« učenja, razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja ter pomen izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov (stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle.
- Izobraževanje in vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja,…). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, …. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Pomen edukativnih idej v renesansi Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih innjenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri za zgodovino izobraževanja odraslih in kritika virov.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu. Pomen »naravnega« učenja, razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja ter pomen izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov(stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle.
- Izobraževanje in vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja,…). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, …. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Pomen edukativnih idej v renesansi (Macchiavelli, Campanella, ..), humanizmu (Roterdamski, Moor, ...), v reformaciji (Luther, Reuchlin, Hutten, Trubar…) Reuchlin, Hutten, Trubar…) in protireformaciji.
- Izobraževanje odraslih v obdobju prosvetljenstva (Komensky, Leibnitz, Locke, Rousseau, Condorcet,….) in razvoj ekstenzivne prosvetiteljske literature.
- Pomen klasicizma, idealizma in romantike za izobraževanje odraslih (Herder, Pestalozzi Schiller, Fichte, …).
- Razvoj institucionalnega izobraževanja odraslih v svetu konec 18. in v19. stoletju. Prve institucije za izobraževanje odraslih na Danskem. Razvoj izobraževanja odraslih v Angliji (neformalne oblike izobraževanja, formalno izobraževanje odraslih). Institucionalni razvoj izobraževanja odraslih na Švedskem.
- Začetki institucionalnega izobraževanja odraslih v Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, vSovjetski zvezi in v ZDA v 19. in v začetku 20. stoletja.
- Vplivi delovanja izobraževanja odraslih v svetu na razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem.

- Bezenšek, J., Jug, J. in Lipnik J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 3. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 25. ID=97144576
- Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1997). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje razsvetljenstva. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 2. zvezek, Moderna organizacija. Kranj, str. 176. ID=64390656
- Filla, W., Gruber, E. in Jug, J. (1998). Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjeevropskih državah – obdobje med obema vojnama. Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih, 6. zvezek, Moderna organizacija, Kranj, str. 172.ID=97144576
- Govekar-Okoliš, M. (2009). Protestantizem ter vzgoja in izobraževanje odraslih na Slovenskem. Šolska kronika. Zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje, 2009, letn.18 (XLII ), št. 2, str. 364-378.
- Govekar-Okoliš, M. (2017). The Role of Grammar Schools in Forming the national Identity of the Slovenes Within Austria from 1849 to 1914. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Govekar-Okoliš, M. (2019). The influence of Slovenian teachers on the development of the Slovenian community in Austria-Hungary. V: ERMENC, Klara S. (ur.), MIKULEC, Borut (ur.). Building inclusive communities through education and learning. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars. 2019, str. [201]-219.
- Jug, J. (2000). Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih (1774-1918). Zbirka Zgodovina izobraževanja odraslih. 10. zvezek. Moderna organizacija, Kranj, str. 472. ID=107472640

Priporočena literatura:
- Jarvis, P. (1991). Twentieth Century Thinkers in Adult Education. Routledge. London and New York., str. 214.
- Benn, R. in Fieldhouse, R. (1998). The Role of Adult Learning in Promoting Active Citizenship in Britain in the Twentieth Century. Adult Education and Democratic Citizenship II. Impuls Publisher Krakov, str. 41-50.
- Müller, H. – J. (1996). Erwachsenenbieldung in Europa. Reflexion zum Bildungsbegriff. Erwachsenenbildung als Brücke zu einem größeren Europa. Peter Lang Band 29, Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, str. 63 – 77.
- Pöggeler , F. (1998). Geschichte der Erwachsenenbildung in Deutschland 1848 – 1900. Erwachsenenbildung von 1848-1900. Verband Österreichischer Volkshochschulen Pädagogische Arbeits- und Forschungsstelle. Studien Verlag, Wien, str. 25-46.

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.