Zgodovina izobraževanja odraslih

Zgodovina izobraževanja odraslih

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Govekar Okoliš Monika

Vsebina

- Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih in njenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri za zgodovino izobraževanja odraslih in kritika virov.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu. Pomen »naravnega« učenja, razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja ter pomen izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov (stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle.
- Izobraževanje in vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja,…). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, …. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Pomen edukativnih idej v renesansi Opredelitev zgodovine izobraževanja odraslih innjenih temeljnih pojmov. Naloge, cilji in posebnosti razvoja raziskovanja zgodovine izobraževanja odraslih. Viri za zgodovino izobraževanja odraslih in kritika virov.
- Začetki zgodovine izobraževanja odraslih v svetu. Pomen »naravnega« učenja, razvoj »šolskega« učenja in izobraževanja ter pomen izobraževanja za razvoj človeške skupnosti. Vloga odraslih v prvotnih skupnostih.
- Andragoški nazori v Antiki. Grčija - Sofisti in protagonisti izobraževanja odraslih: Sokrat, Platon in Aristotel. Rim – pomen filozofov(stoiki, eklekticisti, skepticisti). Razvoj krščanstva, krščanske filozofije in prvih šol za odrasle.
- Izobraževanje in vzgoja odraslih v srednjem veku. Začetki zgodnje srednjeveškega izobraževanja – katoliška filozofija in edukacija Avguština. Razvoj meništva in vpliv na vzgojo in izobraževanje odraslih (Cassiodorjev in Karolinški izobraževalni program, Alkuinov sistem izobraževanja,…). Izobraževanje odraslih v visokem srednjem veku (samostani in samostanske šole, stolne šole in internatska vzgoja in izobraževanje, mestne šole, …. Pozno srednjeveško izobraževanje odraslih (viteštvo in dvorno izobraževanje, pomen sholastike, izobraževanje »beraških redov«, izobraževanje svetne duhovščine, srednjeveške univerze, vaganstvo, neformalno izobraževanje meščanov in kmetov).
- Pomen edukativnih idej v renesansi (Macchiavelli, Campanella, ..), humanizmu (Roterdamski, Moor, ...), v reformaciji (Luther, Reuchlin, Hutten, Trubar…) Reuchlin, Hutten, Trubar…) in protireformaciji.
- Izobraževanje odraslih v obdobju prosvetljenstva (Komensky, Leibnitz, Locke, Rousseau, Condorcet,….) in razvoj ekstenzivne prosvetiteljske literature.
- Pomen klasicizma, idealizma in romantike za izobraževanje odraslih (Herder, Pestalozzi Schiller, Fichte, …).
- Razvoj institucionalnega izobraževanja odraslih v svetu konec 18. in v19. stoletju. Prve institucije za izobraževanje odraslih na Danskem. Razvoj izobraževanja odraslih v Angliji (neformalne oblike izobraževanja, formalno izobraževanje odraslih). Institucionalni razvoj izobraževanja odraslih na Švedskem.
- Začetki institucionalnega izobraževanja odraslih v Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Poljskem, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, vSovjetski zvezi in v ZDA v 19. in v začetku 20. stoletja.
- Vplivi delovanja izobraževanja odraslih v svetu na razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem.