Izbrane metode pedagoškega raziskovanja

Izbrane metode pedagoškega raziskovanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 90

Ure vaj: 15

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgornik Vesna, red. prof. dr. Mažgon Jasna

Vsebina

Dopolnjevanje znanja s področja empiričnih kvantitativnih raziskav.
Vrste pedagoških raziskav.

Temeljne značilnosti kvalitativne metodologije.
Primerjava kvantitativne in kvalitativne metodologije z ontološkega in epistemološkega vidika.
Vrste kvalitativnih raziskav:
- študija primera,
- akcijske raziskave,
- biografske raziskave,
- metodologija predmetno zasnovane teorije.

Glavne faze poteka kvalitativne raziskave:
-opredelitev problema,
- pojasnitev teoretičnega okvira,
- izbor enot raziskovanja,
- zbiranje empiričnega gradiva,
- urejanje gradiva,
- kvalitativna analiza in interpretacija,
- izdelava poročila o raziskav.

Možnosti kombinirane uporabe kvantitativne in kvalitativne metodologije v raziskovalnem delu.