Kitajska literatura

Kitajska literatura

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Motoh Helena, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Vpogled v glavne literarne dosežke (proza, poezija, drama) skozi posamezna dinastična obdobja od dinastije Zhou do dinastije Qing; pregled in analiza specifičnih značilnosti kitajske literature s poudarkom na zgodovinskih, družbeno-političnih, kulturno-umetniških in filozofsko-religioznih kontekstih; branje literarnih besedil v izvirniku in njihova analiza.