Kultura, civilizacija in pismenstvo

Kultura, civilizacija in pismenstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Pregled politične, socialne in kulturne zgodovine ozemlja današnje Češke in Slovaške od 9. stoletja do l. 2000 s posebnim poudarkom na prepoznavanju in razumevanju realij srednjeevropskega prostora. Predavanja na podlagi ključnih besedil in osebnosti prikažejo družbene procese v zgodovinskih čeških deželah in na zgornjem Ogrskem ter njihov preobrat v nacionalne državne tvorbe po l. 1918.
Predmet je vsebinsko razporejen v dve enoti, ki se med seboj smiselno dopolnjujeta. Pismenstvo obravnava teme iz starejše češke in slovaške književnosti od srednjega veka do konca 18. stoletja s posebnim poudarkom na kulturološkem vidiku branja.

Drugi vsebinski sklop obravnava češki in slovaški kulturni prostor iz perspektive 20. stoletja in pomeni vstopni pogoj za razumevanje procesov v češki in slovaški družbi. Poleg geopolitične situacije Češke in Slovaške v 20. stoletju bodo v ospredju vprašanja nacionalne in širše regionalne identitete (višegrajska skupina, slovanstvo, srednjeevropejstvo) na presečišču germanskega, slovanskega in madžarskega prostora. V ospredju zanimanja bo regionalni razvoj, pregled umetnosti skozi čas na področju arhitekture, gledališča, filma. Obravnava odnosa do sosednjih narodov in narodnosti (Nemci, Madžari, Poljaki, Rusini, Židje), vprašanja manjšin, konfesionalne pripadnosti in etnoloških posebnosti.

Mannová, Elena (ur.): Slovaška zgodovina. Prevod: Andrej Rozman. Slovenska matica: Ljubljana 2005.
Rozman, Andrej: Slovensko-slovaški kulturni odnosi. Sto let slovaške književnosti. Bratislava: AOSS 2000.
Rozman, Andrej – Šnytová, Jana: Antologija starejše češke književnosti, ZIFF, 2012.
Čornej, Petr; Pokorný, Jiří: A brief history of the Czech lands to 2004. Praha: Práh, 2003.
Cvejnová, Jitka: Co chvete vědět o České republice? Praha: Karolinum. 2015.
Celunová, Jelena; Tvrdíková Sylva: Jak se žije v České republice? Praha: Ekopres 2016.
Žigo, Pavol (ur.): Slovacicum. Bratislava. SNP 2006.