Laringalna teorija

Laringalna teorija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka

Vsebina

De Saussurjeva identifikacija dveh sonantičnih koeficientov A in O, rekonstrukcija praide. predprevojnega edinega vokala *a1 = *e, nova interpretacija ide. primarnih dolžin, dolgih zlogotvornih sonantov, *i, *u in sti. tenues aspirat, analiza strukture praide. korenov, identifikacija set baz, interpretacija sti. nazalnih prezentov. Mollerjeva nadgradnja de Saussurjevega sistema, primerjava s semitskimi laringali in poimenovanje ide. novih konzonantov z laringal. Oštirjev prispevek k laringalni teoriji. Cunyjevo prepoznavanje fonetične vrednosti laringalov po zapori, prvotne strukture korena, razlaga baltoslovanskih akutiranih intonacij tipa lit. béržas. Kuryłowiczeva sinteza Mollerjevih in Cunyjevih dosežkov in nadgradnja (npr. nezveneč/zveneč zapornik + laringal; dolžine v zloženkah tipa sti. dvipa-, Brugmannov zakon, tip sti. píbati, laringali so inertni konzonanti, grška in armenska proteza, praide. dolgi diftongi) s kulminacijo v enačbi *H2 = het. h/hh. Benvenistova aplikacija dosežkov laringalne teorije na prepoznavanje prvotne strukture praide. korenov. Dosežki laringalne teorije po Kuryłowiczu (premet laringala, Kuiperjevo pravilo, Eichnerjev zakon ...). Ponovna vzpostavitev ide. predprevojnih vokalov *e, *a in *o. Relativna kronologija obarvanja vokala *e laringalov. Vprašanje zastopanosti *H2 in *H3 v anatolskih jezikih. Fonetična določitev laringalov. Čop in laringalna teorija. Druge vsebine s področja laringalne teorije so lahko predmet pobude s strani slušateljev.