Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 20

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.
Magistrsko delo na skupnih programih je ovrednoteno z 20 kreditnimi točkami in reflektira študentovo sposobnost samostojnega študija in raziskovanja. Dolgo mora biti od 25.000 do 30.000 besed (napisano nemškem/francoskem ali angleškem jeziku) ter vsebovati daljši povzetek v slovenskem jeziku, in sicer v obsegu od 5 do 7 strani (tj. od 2.500 do 3.000 besed).

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano temo magistrskega dela.

The bibliography depends on the topic of the Master's thesis.