Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 12

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.
Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.
The selection of readings depends on the theme of the master thesis.