Magistrsko delo

Magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:9

Vsebina

Opredelitev teme in izdelava magistrskega dela pod mentorskim vodstvom.