Metodološki seminar za diplomsko delo

Metodološki seminar za diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Poglobljeno poznavanje konkretnih problemov in specifike medkulturne metodologije v okviru splošne teorije znanosti. Specifične metode sinološke stroke. Aktivna predelava predpisane vsebine in študijske literature. Predstavitev koncepta izbrane tematike in javna konzultacija.