Motivacija in emocije

Motivacija in emocije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Šemrov Ana, izr. prof. dr. Zager Kocjan Gaja, prof. dr. Avsec Andreja, prof. dr. Kobal Grum Darja

Motivacija:
Opredelitev motivacije: laično in znanstveno pojmovanje motivacije, vzroki motivacije in vedenje. Problemi motivacije: statika in dinamika v motivaciji, potisna« in »privlačnostna« motivacija, primarni, sekundarni in duhovni motivi, temeljni pristopi v psihologiji motivacije, glavni koncepti v psihologiji motivacije. Pojmovanja motivacije v preteklosti. Teoretski pristopi k motivaciji: biološke, psihoanalitične, vedenjske, fenomenološke, eksistencialistične in humanistične, kognitivne teorije motivacije. Zavestna in nezavedna motivacija. Dinamika motivov. Kognitivni vidiki motivacije I: cilji, načrti, samoregulacija, osebna prepričanja, samoučinkovitost, naučena nemoč. Kognitivni vidiki motivacije II: sebstvo, samopodoba, kognitivna disonanca, identiteta. Merjenje motivacije.

Emocije:
Narava emocij. Vzroki za nastanek emocij. Teorije emocij. Število in vrste emocij. Emocije in razpoloženje. Biološki vidiki emocij. Kognitivni vidiki emocij. Socialni in kulturni vidiki emocij. Nadzor nad emocijami. Ciljno kongruentne emocije: sreča, optimizem, veselje, ljubezen, navezanost. Ciljno nekongruentne emocije: žalost, strah, jeza, anksioznost, depresivnost, sram, krivda. Stres in emocije. Motnje čustvovanja. Travma in postravmatski stresni sindrom. Merjenje emocij.

Kobal Grum, D. (2021). Vem, hočem, čutim: kognitivno-motivacijski vidiki čustev. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. (str. 7-120; 151-160)
-Kobal Grum, D., Musek, J. (2009). Perspektive motivacije. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. (str. 11-48; 57-120; 129-236; 247-260)-Kobal Grum, D. (ur.). (2022). Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19. Znanstvena založba, Filozofska fakulteta. (str. 9-60)
- - Franken, R. (2006). Human motivation (6th ed.). Thomas/Wadsworth. (izbrana poglavja)