Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Virant Špela

Vsebina

Kot komplementarni predmet k predmetu »Nemška literarna in kulturna zgodovina I« dopolnjuje njegove vsebine na sledečih področjih:
- zgodovina nemške literature in kulture od začetkov do sedanjega časa v evropskem kontekstu;
- eksemplarična obravnava avtorjev, njihovih del, zvrsti, literarnih dob;
- literatura v izročilnih, institutionalnih, izobraževalnih in zgodovinskih kontekstih;
- zgodovinski pogoji literarne komunikacije in kulturnega transfera kot interaktivnega kulturnega procesa.