Nemška literatura in kultura v kontekstu I

Nemška literatura in kultura v kontekstu I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Lughofer Johann Georg, izr. prof. dr. Samide Irena

Vsebina

Predmet, ki je zasnovan komplementarno k predmetu Nemška literatura in kultura v kontekstu II, se osredotoča na pomen, vlogo in status književnosti v zgodovinskem, kulturnem, družbenopolitičnem, umetniškem, (trans)-nacionalnem, izobraževalnem, filozofskem, družbenokritičnem in/ali medijskoteoretičnem kontekstu; poudarek je na diahronem vidiku razvoja književnosti od začetkov do današnjih dni.

Vsebina:
- Izbor del, avtorjev, zvrsti se spreminja glede na izbrani literarnozgodovinski, zvrstno-tipološki, motivno-tematski ali metodološki poudarek.
- Diahrona analiza kulturnih vzorcev mišljenja, pisanja, branja skozi čas.
- Refleksija o funkciji in pomenu književnih besedil in simbolnih procesih osmišljanja.
- Vpliv kulture in družbe na izoblikovanje estetskih, umetniških, literarnih norm in konvencij ter na procese kanonizacije.