Nemški jezik v kontekstu I

Nemški jezik v kontekstu I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

Različne teme iz naslednjih kontekstov:

Aktualno politično, družbeno in kulturno dogajanje v Evropi (fokus: dežele nemškega govornega področja) in v svetu; izbrani poudarki iz družbe in kulture dežel nemškega govornega področja, novinarske zvrsti (pisno in ustno poročilo, vesti, komentarji, recenzije itd.); primerjave med kulturami oz. kulturno pogojene razlike (npr. stereotipi, nacionalna identiteta itd.); vsebine, povezane z gospodarskimi in poklicno relevantnimi temami.

Izbrana slovnična poglavja, ki ustrezajo stopnji C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja.

Težišča vaj se izluščijo pri pouku na podlagi besedil in nalog iz učbenikov na nivoju C1 (gl. seznam literature).

- Buscha, Anne / Raven, Susanne (2010): Erkundungen Deutsch als Fremdsprache C1. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja).
- Buscha, Anne / Szita, Szilvia / Raven, Susanne (2013): C-Grammatik. Leipzig: Schubert (izbrana poglavja).
- Drenkert, Petra / Pinzhoffer, Gerhard / Gryunefeld, Anna (2013): Training Hörverstehen. Berlin: Booksbaum (izbrana poglavja).
- Leskovec, Christiane / Migdalas, Thomas (2017): Einblicke. Znanstvena založba Filozofske fakultete (v pripravi).