Predstavitev referata dr. Žige Zwittra na simpoziju Gozd in človek

Foto: Sergej Škofljanec

Foto: Sergej Škofljanec

Na znanstvenem simpoziju Gozd in človek, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino, je dr. Žiga Zwitter v soavtorstvu z dr. Majo Andrič (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) 16. marca 2022 predstavil interdisciplinaren, zgodovinopisno-palinološki referat z naslovom Gospodarska zgodovina gozdov na Solčavskem in v okolici v luči pelodnega zapisa in pisnih virov ter njeni vplivi na vrstno sestavo gozdov: 12.–18. stoletje.

Zadnje novice
21. 07. 2022

Novosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete

15. 07. 2022

Intenzivni program skupnega magistrskega programa KREOL

06. 07. 2022

Podelitev prvega Toporišičevega priznanja