Žiga Zwitter sodeloval na 12. bienalni konferenci Evropskega okoljskozgodovinskega združenja

12. bienalna konferenca Evropskega okoljskozgodovinskega združenja je potekala v Bernu.

12. bienalna konferenca Evropskega okoljskozgodovinskega združenja je potekala v Bernu.

Od 22. do 25. avgusta je v Bernu potekala 12. bienalna konferenca European Society for Environmental History (Evropskega okoljskozgodovinskega združenja), na temo Mountains and Plains: Past, present and future environmental and climatic entanglements (Gore in ravnine: pretekla, sedanja in bodoča okoljska in podnebna razmerja). Žiga Zwitter je tam predstavil referat Towards a complex understanding of grassland agroecosystems under dynamic environmental and human conditions in the modern period: selected topic from mountains and plains of the Eastern Alps (Prispevek k bolj kompleksnemu razumevanju kmetijskih ekosistemov travišč v dinamičnih novoveških okoljskih in družbenih razmerah: izbrane teme iz gora in ravnin v Vzhodnih Alpah), organiziral je panel Dynamic environments, human population and economy: History of grasslands and mosaic landscapes in highlands and surrounding lowlands (Dinamična okolja, prebivalstvo in gospodarstvo: zgodovina travišč in mozaičnih pokrajin na vzpetinah in v okoliških nižinah) ter moderiral panel Economic strategies and their environmental impact in the Northern Dinaric Alps in the 19th and 20th centuries (Gospodarske strategije in njihov okoljski vpliv na severu Dinarskega gorstva v 19. in 20. stoletju).  

Zadnje novice
22. 11. 2023

Strokovni posvet v počastitev 50. obletnice študija andragogike

Strokovni posvet v počastitev 50. obletnice študija andragogike je potekal 20. novembra 2023.
21. 11. 2023

Simpozij o Josipu Stritarju in Ivanu Tavčarju

Sodelujoči na simpoziju, foto: arhiv Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo