Oddelek za muzikologijo

60-letnica Oddelka za muzikologijo

Spoštovane, spoštovani!

    

            Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani praznuje 60-letnico.

 

Ob tej priložnosti Vas vabimo

             skupaj z Glasbenonarodopisnim inštitutom Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije                   znanosti in umetnosti, Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani, Zavodom lepih umetnosti iz Kopra,               ki praznuje obletnico pedagoga in skladatelja in dirigenta Vladimirja Lovca (1922–1992), Glasbeno Matico, KED Folk Slovenija  in Slovenskim muzikološkim društvom

 

Glasba mladih v slovenski preteklosti in sedanjosti

Predvideni so naslednji tematski sklopi, čeprav srečanje nikakor ni zamejeno samo nanje:

   od 25. do 27. avgusta 2022   

mednarodni simpozij

Glasba mladih nekoč in danes

Mladi in glasba - stoletje popularne glasbe

Glasbena mladina

 

 

18. novembra 2022

domači simpozij

 

 

Šole glasbe v Sloveniji

Vladimir Lovec

 

           Predloge za prispevke z naslovom, povzetkom prispevka do največ 250 besed in kontaktnimi podatki pošljite na      naslov leon.stefanija@ff.uni-lj.si do 30. 6. 2022. Odločitve programskega odbora boste prejeli do 5. 7. 2022.                 Podrobnosti bodo sproti objavljene na spletni strani Oddelka za muzikologijo: https://muzikologija.ff.uni-lj.si/.

 

Programski odbor

 

izr. prof. dr. Lada Duraković

univ. dipl. muzikol. Helena Filipčič Gardina

znan. sod. dr. Urša Šivic

znan. sod. dr. Ivana Vesić

doc. dr. Katarina Zadnik

doc. dr. Aleš Nagode

prof. dr. Rajko Muršič

prof. dr. Svanibor Pettan

prof. dr. Leon Stefanija

Organizacijski odbor

 

doc. dr. Nejc Sukljan

prof. dr. Leon Stefanija

univ. dipl. muz. Teja Turk

 

 

Dear colleagues!

 

The Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana is

celebrating its 60th anniversary.

 Together with the Institute of Ethnomusicology of the Research Centre of the Slovenian Academy of  Sciences and Arts, the Academy of Music at the University of Ljubljana, the Institute of Fine Arts in  Koper, which celebrates the anniversary of distinguished pedagogue, composer and conductor Vladimir Lovec (1922-1992), Slovene musicological society, KED Folk Slovenija and Glasbena Matica

 

we are honoured to invite you to symposia

Youth Music in the Slovenian past and present

 

The following topics are planned, although the symposia by no means limited to them:

 international symposium

 from 25 to 27 August 2022

The past and the present youth music

Youth and music - a century of popular music

Jeunesses Musicales

 

 

regional symposium

on November 18, 2022

 

 

Music schools in Slovenia

Vladimir Lovec

 

  Please send the proposals for papers with a title and up to 250 words to leon.stefanija@ff.uni-lj.si by June 30.   6. 2022. You will receive decision of the program committee by July 25, 2022. Details will be provided in real   time published on the website of the Department of Musicology: https://muzikologija.ff.uni-lj.si/.

 

Programme committee

 

dr. Lada Duraković

Helena Filipčič Gardina

dr. Urša Šivic

dr. Ivana Vesić

dr. Katarina Zadnik

dr. Aleš Nagode

dr. Rajko Muršič

dr. Svanibor Pettan

dr. Leon Stefanija

Organizing committee

 

dr. Nejc Sukljan

dr. Leon Stefanija

Teja Turk

 

 

 

 

Obvestila

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Janez Skela

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Obvestilo o odprtih razpisih Razvojnega sklada UL v letu 2023

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Novosti pri ocenjevanju aktivnosti bilateralnega sodelovanja in bilateralnih raziskovalnih projektov

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2024 – 2025

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Smernice za komunikacijo Erasmus+ projektov v slovenščini

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dnevi o izzivih Evropskega sveta za inovacije (EIC Challenges) (Spletno okolje: januar, februar in marec 2023)

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spletni dogodek KoWi: Financiranje EU za skupne raziskave – osnove (Spletno okolje: torek, 31. 1. 2023, od 10.00 do 11.30)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo, 30. 1. do 3. 2. 2023

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica za primerjalno književnost