Osnove prevajanja v francoščino

Osnove prevajanja v francoščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Priprave na prevajanje in prevajanje besedil različnih neumetnostnih zvrsti (informativna, publicistična, poljudnoznanstvena, tehnična, itd).
Besedilna analiza opravljenih prevodov .
Uporaba dokumentacijskih tehnik pri prevajanju.

DELISLE, J. (2013). La traduction raisonnée. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Otawa.
CHUQUET, H., PAILLARD, M. (2002). Approche linguistique des problemes de traduction. Pariz: Ophrys
LAVAULT, E. (1998). Fonctions de la traduction en didactique des langues. Pariz: Didier Erudition
SELESKOVITCH, D., LEDERER, M., (1993): Interpréter pour traduire. Pariz: Didier Erudition.
GRELLET, F. (1991). Apprendre a traduire : typologie d'exercices de traduction. Nancy : Presses universitaires.
BALLY, C. (1951). Traité de stylistique française I-II. Pariz: Klincksieck.

Slovarji:
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1980-1991.
Le Nouveau Petit Robert. Pariz: Robert, 2018.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
V. Jesenik, N. Dembskij: Slovensko-francoski slovar. Ljubljana: DZS, 2005.
https://www.larousse.fr/dictionnaires/bilingues
Dictionnaire des synonymes (Robert, les Usuels). Pariz: Robert, 2016.
Rey et al.: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Pariz: Robert, 2016.