Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Zwitter Vitez Ana, lekt. dr. Oven Jacqueline

Pregled skladenjskih sredstev reformulacije (podredja, priredja – mnogovezje/brezvezje; deležniški, glagolniški, nedoločniški polstavki; glagolski način; povzemanje, parafraziranje; povezovalci, itd.).
Reformulacija različnih (splošnih) besedil: informativnih, časopisnih, poljudnoznanstvenih; stilno zaznamovana/nezaznamovana besedila).

Descotes-Genon Ch. et al: L'exercisier. Grenoble: PUG, 1997. 335 str.
A. Arenille-Beros: Expression écrite et orale: Améliorez votre style. Pariz: Hatier (Profil Pratique, n. 415,416), 1996, 2004. 79 str.
B. Chovelon. M. Barthe: Expression et style. Grenoble: PUG, 2002. 152 str.
A. Vercollier et al.: Difficultés expliquées du français… for English speakers. Pariz: CLE International, 2004. 352 str.
J. P. Colin: Dictionnaire des difficultés du français. Pariz: Robert, 2006. 623 str.
J. M. Robert: Difficultés du français. Pariz: Hachette, 2002. 656 str.