Prevajanje v slovenščino

Prevajanje v slovenščino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

·Spoznavanje načel pisnega prevajanja iz nemščine v slovenščino.
·Spoznavanje makro- in mikrostrukture slovenskih besedil.
·Poglabljanje pravil slovenskega pravopisa in slovnice.
·Spoznavanje pomembnosti besedilnovrstne norme in besedilne stilistike v maternem jeziku.
·Spoznavanje funkcij izhodiščnega in ciljnega besedila.
·Pisno prevajanje različnih splošno-sporazumevalnih in strokovnih besedil.
·Pisno prevajanje posameznih besedilnih vrst, kot so npr. časopisno poročilo, turistični prospekti, strokovna besedila, literarna besedila itd.
·Analiza paralelnih besedil.
·Lektoriranje ciljnega slovenskega besedila.

Dobrovoljc, H. /Jakop, N. (2011): Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana, 271 str. COBISS.SI-ID - 259168768
Hönig, H. G. (1995): Konstruktives Übersetzen. Tübingen, 195 str. COBISS.SI-ID - 1346658
Nord, Ch. (1995): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg, 284 str. (fakultativno) COBISS.SI-ID - 2976610
Slovenski pravopis (2003). Ur. Toporišič, Jože (et al). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: Delo. (Poglavje Pravila I, 271 str.) COBISS.SI-ID - 122266368