Preverjanje in vrednotenje znanja

Preverjanje in vrednotenje znanja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Retelj Andreja, izr. prof. dr. Kosevski Puljić Brigita

Vsebina

Vsebina predmeta:
- sumativno in formativno vrednotenje znanja
- učinki testiranja na pouk
- napake kot del učnega procesa, kratek zgodovinski oris;
- klasifikacija in analiza napak;
- ustno in pisno popravljanje napak;
- vrste testov;
- merske karakteristike testov
- sestavljanje nalog in testov glede na cilje preverjanja in na lestvico SEJO;
- kriteriji za korekturo in ocenjevanje;
- oblike in tehnike samoocenjevanja (portfolijo, Profile Deutsch).