Primerjalna verzologija

Primerjalna verzologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin

Predavanja seznanjajo s temeljnimi principi verzifikacije (kvantitativno, silabično, akcentuacijsko in silabotonično verzifikacijo), z osnovnimi pesniškimi postopki in pojmi (ritem, metrum, rima, asonanca, aliteracija itd.) ter z verznimi, kitičnimi in pesemskimi oblikami v različnih jezikih in nacionalnih književnostih od antike do postmodernizma. Med verznimi ritmi so posebej izpostavljeni antični daktilski heksameter, francoski aleksandrinec, italijanski jambski enajsterec ter trohejski in jambski osmerec, med kitičnimi oblikami dantejevska tercina, med pesemskimi oblikami pa trubadurska sekstina, srednjeveška krožna oblika in sonet kot krona evropske lirike. Predavanja se ne omejujejo le na evropsko tradicijo, temveč ponujajo tudi vpogled v pesniške oblike iz zakladnic neevropskih civilizacij in kultur. Podrobno obravnavajo japonske pesniške oblike, med katerimi je najbolj znan haiku, indonezijsko-malajski pantum, arabske gazele itd. Poleg raznovrstnih pesniških oblik v vezani besedi sta pozornosti deležna tudi prosti verz in pesem v prozi.

A. V. Isačenko: Slovenski verz. Ljubljana 1939 (2. izd.1975). 104 str. COBISS.SI-ID - 519753
B. A. Novak: Oblika, ljubezen jezika: recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji. Maribor 1995. 383 str. COBISS.SI-ID - 38259969
B. A. Novak: Sonet. Ljubljana 2004. 414 str. COBISS.SI-ID - 128523776
B. A. Novak: Zven in pomen: študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana 2005. 300 str. COBISS.SI-ID - 225799936
Anton Ocvirk: Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Prvi in drugi del. Ljubljana 1980. 143 in 153 str. COBISS.SI-ID - 4935168
Tone Pretnar: Iz zgodovine slovenskega verznega oblikovanja. Ljubljana 1997. 379 str. COBISS.SI-ID - 67480064