Publicistično in propagandno besedilo

Publicistično in propagandno besedilo

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, prof. dr. Smolej Mojca

Vsebina

- Komunikacijske vede.
- Zgodovina slovenskega publicističnega diskurza.
- Pregled razvoja oglaševalskih besedil. Analiza struktur publicističnega in propagandnega diskurza.
- Klasifikacija stalnih oblik publicističnega sporočanja.
- Spoznavanje stilnih postopkov v publicističnih in propagandnih besedilih.
- Jezik kot sistem, iz katerega tvorec publicističnega ali propagandnega besedila izbira določena sredstva za dosego sporočanjskega namena.
- Neverbalna sredstva v oglaševalskih besedilih.
- Ideologija in publicistično besedilo.
- Manipulacija in oglaševalsko besedilo.