zgodovina

Vizitka

Kontakti in administrativne informacije o ZIFF

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Znanstvenoraziskovalni inštitut

Aškerčeva 2
1000 Ljubljana, Slovenija


Telefon: +386 1 241 1090
E-pošta: znanstveni.institut@ff.uni-lj.si

 

Davčna številka: SI55382657
Matična številka: 1627058000
Podračun pri UJP:  01100-6030707216
IBAN: SI56011006030707216
SWIFT BIC: BSLJSI2X
Naslov banke: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35, 1505 LJUBLJANA
 

ARRS šifra Univerze v Ljubljani: 0510
ARRS šifra Filozofske fakultete:  0581

 

Uradne ure

ponedeljek -  petek  11:00 - 13:00

 

Vodja strokovne službe

  Darinka - Ika Bartol, mag. upr. ved
Telefon 01 241 1090
E-pošta Ika.Bartol@ff.uni-lj.si
Soba 511 a
Področje dela
 • vodja strokovne službe
 • organizacija in koordinacija na področju raziskovalnega dela
 • skrb za razvoj področja
 • informativno in svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
 • sodeovanje in usklajevanje nalog z vodstvom in drugimi področji oz. enotami

 

Samostojne strokovne delavke

  Saša Blatnik Ristović, univ. dipl. boh. in prof. slov.
Telefon 01 241 1086
E-pošta Sasa.Blatnik@ff.uni-lj.si
Soba 511 b
Področje dela
 • raziskovalni programi, MRIC, mladi raziskovalci
 • raziskovalna oprema, raziskovalni centri
 • spremljanje namenske porabe sredstev za materialne stroške

 

 

 

Telefon 051 495 617
E-pošta  
Soba  
Področje dela
 • koordinatorka projekta Evropska noč raziskovalcev 2022-2023

 

 

Klara Čuden, univ. dipl. polon. in univ. dipl. soc. kult.

Telefon 01 241 1064
E-pošta klara.cuden@ff.uni-lj.si
Soba 511 b
Področje dela
 • raziskovalni programi, temeljni, aplikativni in ciljni raziskovalni projekti ARIS
 • vodnje evidence obremenitev za raziskovalno delo LODN
 • urejanje in spremljanje zaposlitev za raziskovalno delo

 

  Barbara Dolenc, prof. geografije in sociologije
Telefon 01 241 1089
E-pošta Barbara.Dolenc@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • okvirni program EU, projekti Evropske komisije, mednarodni projekti in pogodbe
 • razvojni sklad UL
 • finančno in administativno upravljanje projektov

 

  Ema Karo, mag. angl. in mag. prim. knjiž.
Telefon 01 241 1084
E-pošta Ema.Karo@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • vodenje in koordinacija prijav znanstvenoraziskovalnih programov in projektov vseh programskih shem
 • vodenje prijav na razpis UL za mentorje in mlade raziskovalce
 • vodenje baze podatkov o znanstvenoraziskovanem delu
 • evidence ARIS
 • razvojni sklad UL - pripravljalni obiski, spremljanje porabe sredstev

 

  Olivera Novaković, mag. ekon. in posl. ved
Telefon 01 241 1088
E-pošta olivera.novakovic@ff.uni-lj.si
Soba 512
Področje dela
 • projekti ERASMUS+, projekti strukturnih skladov, posebne pogodbe
 • finančno in administativno upravljanje projektov in pogodb

 

  dr. Tina Pleško
Telefon 01 241 1451
E-pošta tina.plesko@ff.uni-lj.si
Soba 519
Področje dela
 • raziskovalni projekti ARIS, mednarodno sodelovanje ARIS, sredstva ISF
 • spremljanje namenske porabe sredstev za materialne stroške in poročanje

 

  mag. Nataša Založnik
Telefon 01 241 1069
E-pošta natasa.zaloznik@ff.uni-lj.si
Soba 519
Področje dela
 • sredstva stabilnega financiranja, sredstva ARIS za temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte
 • priprava in urejanje finančnih načrtov in finančnih poročil
 • izračun sredstev in spremljanje namenske porabe sredstev po ekonomskih namenih

Štirideset let Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete v sliki in besedi