Regionalno planiranje

Regionalno planiranje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

Oblike planiranja; regionalno planiranje - pojem in razvoj; teorije o regionalnem razvoju; metode in tehnike regionalnega planiranja; regionalizacija; regionalna analiza; vsebina regionalnih strategij in regionalnih planov ter regionalnih razvojnih programov; sistem regionalnega planiranja v Sloveniji.