Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Seminar iz italijanskega jezikoslovja

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

Jezikovni problem izražanja temporalnosti in interpretiranja funkcije glagolskih paradigem v komunikaciji z italijanskimi besedili - prikaz sintaktičnih in drugih parametrov, ki sovplivajo na izbor glagolske oblike (tipi odvisnikov, consecutio temporum, vstavljanje drugih diskurzov v besedilo, reliefiranje, jezikovna zvrst, narativni postopki, usmeritve pogleda, modalnost itd.) - funkcije posameznih glagolskih paradigem (utrjevanje in poglabljanje) - preverjanje znanja in spodbujanje k razmišljanju (cloze in grafične ilustracije) - jezikoslovni diskurz: kritično branje poglavij iz slovnic modernega italijanskega jezika in jezikoslovnih besedil z obravnavanih področij ter priprava povzetkov.