Seminar iz prevajanja v italijanščino 1

Seminar iz prevajanja v italijanščino 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

- Prevajajo se konkretna besedila izbranih besedilnih tipov iz slovenščine v italijanščino (turistično gradivo, poljudni teksti s področja kulturne zgodovine).
- Ob reševanju konkretnih prevajalskih problemov se obravnavajo izbrana poglavja iz slovensko-italijanske primerjalne slovnice na besednozvezni, stavčni in besedilni ravni; obenem se spoznavajo osnovni prevajalski pripomočki (eno- in dvojezični slovarji in glosarji, drugi leksikografski in priročniški pripomočki, besedilni korpusi, paralelna besedila).