Slovaška književnost 19. stoletja I

Slovaška književnost 19. stoletja I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Splošen pregled slovaške zgodovine med leti 1780 in 1843 kot osnova za razumevanje premikov v družbi in posledično kulturi konec 18. stoletja na Ogrskem.
Pri predavanjih bo izpostavljen pomen narodnega preporoda in različni pogledi na reševanje narodnega vprašanja v okviru vseslovanske, češkoslovaške in slovaške ideje, spori katoličanov in evangeličanov pri reševanju tega vprašanja;

V ospredju bodo naslednja poglavja iz slovaške literarne zgodovine s primeri avtentičnih besedil:
1. Specifika razvoja slovaške književnosti med letih 1880 in 1848;
2. Narodni preporod na Slovaškem v treh fazah.
3. Primerjava razvoja slovaške književnosti s češko in slovensko;
4. Ideja slovanske vzajemnosti (Jan Kollár, P. J. Šafárik) in recepcija ideje v Sloveniji;
5. Razvoj vprašanja slovaškega knjižnega jezika in naroda;
6. Umeščenost slovaške književnosti v srednjeevropski in evropski prostor ter razvoj stereotipov o Slovanih, Slovakih, Madžarih in Nemcih.

E. Mannová: Slovaška zgodovina. Ljubljana 2005, 122-214.
L. Čuzy (ur.) Panoráma slovenskej literatúry I, Bratislava SPN 2004 , str. 64-150.
Slovník slovenskych spisovatel'ov. Bratislava 2006 (posamezna predpisana gesla).
A. Rozman: Slovanska vzajemnost: včeraj, danes, jutri. Pogledi 5/1, 2014.
Š. Sevšek Šramel, J. Šnytova1: Mitološka vodna bitja v češki in slovaški romantični baladi. Slovenski slavistični kongres: 2018.
BAJZA, Jozef Ignác: René mládenca príhody a skúsenosti, 1784, Epigrami.
TABLIC, Bohuslav: Poézie, 1806-1812 (Láska, Spisovateľ).
HOLLÝ, Ján: Svätopluk, Selanky.1833.
ŠAFÁRIK, P. J. Tatranská Múza s lýrou slovanskou, 1814
ŠAFÁRIK, P. J. Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí.
KOLLÁR, Ján: Slávy dcera, 1824, O literárnej vzájomnosti, 1836.
KRÁĽ, Janko: Zakliata panna vo Vahu a divný Janko, Kvet, 1844.
SLÁDKOVIČ, Andrej: Marína, 1846.
ŠTÚR, Ľudovít: D. Kodayová: Dve posolstva Ľ. Štúra.
Dostop: https://zlatyfond.sme.sk/