Slovenska umetnost novega veka I

Slovenska umetnost novega veka I

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Vsebina

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti zgodnjega novega veka na slovenskem ozemlju in v bližnjih z njim povezanih središčih. Glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo, vključeni so tudi nekateri ključni primerki umetne obrti) so predstavljene v širšem kulturnozgodovinskem kontekstu, poudarjeni so posamezni problemi ikonografije (reformacija, protireformacija, vpliv posameznih cerkvenih redov, žanri, Iconologia Cesarja Ripe, emblemi ipd.), naročništva, migracij umetnikov in njihovih del, importi ipd.