Socialna geografija

Socialna geografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, izr. prof. dr. Zupančič Jernej

Vsebina

- Koncepcija socialne geografije, njen razvoj in njena teoretična izhodišča.
- Delovna področja socialne in kulturne geografije.
- Oblikovanje socialnih skupin, njihova trajnost in opredelitve njenih učinkov na kulturno pokrajino/prosto.
- Oblike prostorske organizacije in prostorskega učinkovanja.
- Akcijski domet socialnih skupin.
- Osnovne funkcije v družbi: bivati, delati, oskrbovati se, izobraževati se, rekreacija in regeneracija, komunikacija, življenje v družbi, politično udejstvovanje..in njihovi prostorski in socialni učinki.
- Notranjeskupinski in medskupinski odnosi in procesi. Reševanje problemov.
- Metodologija socialnogeografskega dela: terenski indikatorji, grupiranje in agregacija, coniranje, prostorska hierarhija, določitev procesa, definicija problema, iskanje rešitev. Vejičenje in disperzija. Mentalna karta in človekovo obnašanje. Metoda ekstrapolacije in scenaristika.
- Posebni prostori in njihove skupnosti: elitizem, egalitizem in marginalizem.
- Strateška, simbolična, zavarovana, sveta in prepovedana »mesta«.
- Aplikativna socialna geografija: analiza, načrtovanje, prostorska in socialna politika.