Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Sodobni češki jezik 5 (Leksikologija)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra

Obravnavani, razloženi in ponazorjeni s konkretnimi primeri bodo pojmi: leksikologija, beseda, leksem, frazem; pomen; homonimija, sinonimija, paronimija, protipomenke, podpomenke in nadpomenke, večpomenske besede; enobesedni in večbesedni izrazi, vezljivost; razvoj leksikalnega sistema, tvorjenje novih besed, izginjanje besed in spreminjanje pomena.
V praksi se bodo študentje seznanili z raznimi vrstami leksigografskih priročnikov, njihovo vsebino in se jih bodo naučili v praksi uporabljati v študijske in strokovne namene.

Hauser, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. Praha 1980.
Filipec, Josef, Čermák, František. Česká lexikologie. Praha, Academia 1985.
Čermák František, Syntagmatika a paradigmatika českého slova. Praha 1990, 1991.
Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995 (str. 66–108).
Marvan , Jiří. Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka. Praha 1963.
Peregrin, Jarosla. Úvod do teoretické sémantiky. Praha, 1994.