Španski glagol 1

Španski glagol 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Vsebina

Opredelitev glagola v slovenskih in španskih slovnicah.
Tipologija glagolov (predikativni, atributivni, neosebni, pronominalni, defektivni, pomožni).

SINTAKSA GLAGOLA. Glagolske kategorije, raba časov, indikativ in subjunktiv, tvornik/trpnik in njuna pragmatična raba, pasiva refleja, strukture s »se«, neosebne glagolske oblike (nedoločnik, deležnik, gerundij), vezljivost glagolov, sosledica časov, direktni, indirektni govor in estilo indirecto libre. Sintetični pregled slovničnih pravil in zakonitosti na obravnavanih področjih.