Magistrski študij (2. stopnja)

Vse o magistrskem študiju na Filozofski fakulteti UL.

Referat za magistrski študij

Elektronski naslovmagistrski.studij@ff.uni-lj.si

Uradne ure: vsak delovni dan (pon - pet) od 11. do 13. ure, razen med kolektivnim dopustom v mesecu avgustu (običajno med 1. in 14. avgustom), ko uradnih ur ni. Točne dni kolektivnega dopusta za posamezno študijsko leto je mogoče preveriti v študijskem koledarju.

Lokacija: pritličje/soba 1

Informacije in obvestila o ostalih prilagoditvah v času epidemije lahko študenti spremljajo na fakultetni spletni strani Študijski proces in delo na fakulteti v času koronavirusa.

Pomočnica tajnika fakultete za študijske zadeve (1., 2. in 3. stopnja):

  Doris Sattler
Lokacija: soba 1

 

Vodja področja/enote I – (z več kot 5 zaposlenimi)

   Marija Šuštar Tabaković, mag. upr. ved
Lokacija:  soba 1
E-mail: magistrski.studij@ff.uni-lj.si
Telefon:  01 241 10 34

 

Samostojna strokovna delavka:

 

Barbara Fabjan, univ. dipl. ekon.

Lokacija:  soba 1
 Telefon: 01 241 10 35
 E-naslov: magistrski.studij@ff.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka:

 

Mia Hočevar, mag. prof. slov. in mag. prof. zgod.

Lokacija:  soba 1
 Telefon:

01 241 10 42

 E-naslov:

magistrski.studij@ff.uni-lj.si

Mednarodna pisarna

Mednarodna pisarna FF

Vse o študijskih in delovnih praksah v tujini, izmenjavah ERASMUS, mreži Ceepus, štipendijah, poletnih šolah, pedagoških izmenjavah in podobno.