Študijska praksa

Študijska praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hirci Nataša, doc. dr. Popič Damjan

Študent mora opraviti vsaj tri tedne prakse v podjetju ali organizaciji, kjer se ukvarjajo z jezikovnimi storitvami ali razvojem jezikovnih tehnologij. Študentke in študenti v času praktičnega usposabljanja spoznavajo jezikovne storitve in rešitve ter delovno okolje.
Opravljanje prakse se priporoča predvsem v času zimskega izpitnega obdobja in počitnic, tj. od 15. januarja do 15. februarja, junija, julija, avgusta in septembra. Po končani praksi delodajalec praktikantu izda potrdilo o opravljeni praksi, študent pa sam napiše še poročilo o praksi. Pred začetkom prakse se mora praktikant z delodajalcem dogovoriti o sodelovanju, in sicer z delodajalci, s katerimi so sklenjene pogodbe o sodelovanju, o kraju in času opravljanja prakse pa obvestiti tudi tajništvo in koordinatorico prakse. Študent lahko opravlja prakso tudi v delovnih organizacijah, ki niso na seznamu podjetij, s katerimi so sklenjene pogodbe, vendar mora to sodelovanje predhodno odobriti koordinatorica za praktično usposabljanje. Študent mora po opravljeni praksi napisati poročilo.

/