Oddelek za muzikologijo

Oddelek za muzikologijo

Tečaji iz teorije glasbe

Tečaji iz teorije glasbe

Na tečaju bodo obravnavane naslednje vsebine: ton, zven in šum; notni zapis: črtovje in pomožne črte, tonski sistem, notni ključi, kromatično zvišani in znižani osnovni toni; ritmična gibanja: notne vrednosti in pavze, punktiranje, ligatura, binarna delitev in drugačne delitve notnih vrednosti, različni ritmični odnosi med glasovi (izoritmika, nasprotna, dopolnjujoča ritmika); ritmične posebnosti: sinkopa, hemiola, poliritmika; glasbena metrika: poudarjene in nepoudarjene dobe, takt, predtakt, taktovski načini, menjava taktovskega načina, polimetrika, metrično svobodna glasba; tempo, agogika; intervali: čisti, veliki in mali, zvečani in zmanjšani, obrnitve intervalov, konsonančni in disonančni intervali, diatonični, kromatični, enharmonični intervali; lestvice: tetrakord, durova in molove lestvice, stopnje v lestvicah, predznaki v začetku notnega črtovja, kvintni krog, vzporedni tonovski načini, kromatična lestvica, pentatonika, celotonska lestvica, cerkveni modusi, ljudske in umetne lestvice; akordi: trizvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, četverozvoki v vseh obrnitvah in mnogostranost, akordi iz petih ali več tonov, kvintakord z dodano seksto, enharmonija in alteracije ter alikvotni toni.

Izvajalka: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar
Termin: od 21. 2. do 4. 3. 2022 (skupaj 16 pedagoških ur)
Urnik:

Dan

Ura

Predavanje

ponedeljek, 21. 2. 2022

16.00–18.30

Osnove teorije glasbe 1

četrtek, 24. 2. 2022

16.20–20.00

Osnove teorije glasbe 2

ponedeljek, 28. 2. 2022

16.00–18.30

Osnove teorije glasbe 3

četrtek, 3. 3. 2022

16.20–20.00

Osnove teorije glasbe 4

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 179 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 20. februar 2022 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi

Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 46.  

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje osem dni pred začetkom tečaja po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite manj kot osem dni pred začetkom tečaja, odjav ne sprejemamo. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Tečaj, v obsegu 28 pedagoških ur, je razdeljen na tri tematske sklope:

Harmonija (14 ur) doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar

Udeleženci in udeleženke spoznajo osnove harmonije. Seznanijo se s tonalnimi funkcijami in njihovimi odnosi, z osnovami postavljanja in povezovanja kvintakordov ter obratov kvintakordov v štiriglasni harmonski stavek. Na osnovi principov in pravil harmonije strogega stavka rešujejo vaje na dano basovo melodijo.

Kontrapunkt (7 ur) doc. dr. Nejc Sukljan

Na tečaju se bodo udeleženci in udeleženke seznanili z osnovami vodenja glasov v dvoglasju. Spoznali bodo sistem modusov, pravila za oblikovanje melodije in izdelavo kontrapunktskih vaj v vseh vrstah kontrapunkta (1 : 1, 1 : 2, sinkopirani kontrapunkt, 1 : 4).

Uvod v glasbeno umetnost (7 ur) prof. dr. Gregor Pompe

Spoznavanje z osrednjimi domačimi in tujimi glasbenimi institucijami, spoznavanje z vpetostjo glasbe v družbeni sistem, različne funkcije glasbe in posledično žanrska razplastenost glasbe. Odnos med produkcijo, posredovanjem in recepcijo glasbe. Osnove zgodovinskega pogleda na glasbo. Udeleženci in udeleženke se prek izbranih tem seznanijo z delovanjem sistema glasbene kulture v ožji okolici in širšem mednarodnem prostoru, prejmejo osnovna znanja iz vprašanj sociologije glasbe ter se seznanijo tudi z zgodovinskimi vidiki obravnavanih vprašanj, v katera so položeni primeri iz glasbene zgodovine in aktualnega trenutka.

Izvajalci: doc. dr. Katarina Bogunović Hočevar, doc. dr. Nejc Sukljan, prof. dr. Gregor Pompe
Termin: od 7. 3. do 22. 4. 2022 (skupaj 28 pedagoških ur)

Izvedba: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Kotizacija: 339 evrov z vključenim DDV-jem
Rok za prijavo: 6. marec 2022 oz. do zapolnitve mest
Način prijave: prek spletnega obrazca na povezavi
Za morebitne dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu tecaji@ff.uni-lj.si in tel. št. 01/241 10 46. 

SPLOŠNI POGOJI

Na podlagi izpolnjene prijavnice boste prejeli račun. Šteje se, da je z oddajo prijavnice sklenjena pogodba na daljavo (prvi odstavek 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Tečaj predstavlja storitev za prosti čas, pri kateri se organizator zaveže, da bo svojo obveznost izpolnil v točno določenem roku, zato nimate pravice, da v 14 dneh od pogodbe odstopite brez navajanja razloga za svojo odločitev (12. točka petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov). Odjave kljub temu sprejemamo, vendar najkasneje osem dni pred začetkom tečaja po e-pošti na e-naslov tecaji@ff.uni-lj.si. Če se na tečaj prijavite manj kot osem dni pred začetkom tečaja, odjav ne sprejemamo. V primeru, da se ne boste pravočasno odjavili, vam bomo kotizacijo zaračunali oziroma vam že plačane kotizacije ne bomo vrnili. Pridržujemo si pravico, da v primeru premajhnega števila prijavljenih tečaja ne izvedemo; o tem bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.

Prijavljeni se zavezujejo, da bodo v primeru izvedbe tečaja v prostorih fakultete upoštevali vse ukrepe, predpisane za zajezitev širjenja okužb s covid-19. Če bi bili zaradi množičnega pojava nalezljive bolezni (npr. covid-19) sprejeti omejevalni ukrepi, ki bi lahko otežili ali onemogočili izvedbo tečaja na fakulteti, si pridržujemo pravico, da tečaj v celoti izvedemo na daljavo (prek videokonferenc). Udeleženke in udeleženci bodo o takšnem načinu izvedbe obveščeni takoj, ko bi prišlo do navedenih okoliščin. Zaradi drugačnega načina izvedbe udeleženke in udeleženci niso upravičeni odstopiti od pogodbe ali zahtevati znižanja že plačane kotizacije. Z oddajo elektronske prijavnice pristajate na navedene pogoje in potrjujete, da imate tehnične možnosti tečaj spremljati tudi na daljavo (tj. osebni računalnik, ki je opremljen vsaj z avdiopovezavo (slušalke/zvočniki) in internetno povezavo).

Sodelavke in sodelavci oddelka