Teorija geografije

Teorija geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, red. prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

• Ontološki, gnoseološki in hevristični vidiki geografije kot znanosti;
• Geografija v sistemu znanosti: sorodnosti in različni pristopi
• Elementi znanstvene razlage kot cilj znanstvenega spoznanja;
• Antagonizem družba-narava;
• Geografska razlaga in geografski koncepti: Doktrina, paradigma, teorija, sistem; strategija, koncept, načrt
• Način in pomen teoretičnega načina razmišljanja. Terminološke pojasnitve »prostoru« sorodnih pojmov.
• Nastanek znanstvene geografije (antična geografija; srednjeveška geografija in renesansa; Varenius in Kant; začetki moderne geografije; Humboldt in Ritter; darwinizem in geografija; okoljski determinizem, posibilizem in razvoj regionalne geografije)
• Razvoj geografije na Slovenskem (do ustanovitve Univerze v Ljubljani; od 1. do 2. svetovne vojne, po 2. svetovni vojni)
• Razvoj geografske misli po 2. sv. vojni (paradigme v geografiji; pozitivizem in kvantitativna revolucija; vedenjska geografija; moderni ekološki pristopi v geografiji; humanizem; strukturalizem in marksizem; kritična geografija; feministična geografija; postmoderna geografija)