Uvod v etimološko metodo in študij virov

Uvod v etimološko metodo in študij virov

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Snoj Marko

Vsebina

Slušatelji se najprej seznanijo s pojmi in tehničnimi termini etimološke znanosti. Temu sledi prikaz večplastne in interdisciplinarne problematike na izbranih primerih iz indoevropskih jezikov, ki se osredotoča na primere iz jezikov, ki jih študenti v teku študija bližje spoznavajo, in na slovenščino. Poudarek je na etimološki osvetlitvi besed, nastalih v kontinuiranem jezikovnem razvoju, pri katerih je osnovno etimološko orodje primerjalna metoda in iz nje izhajajoča eksaktna rekonstrukcija. Slušatelji se ob tem seznanijo z osnovami filologije, vede, ki preučuje starejše jezikovne vire.
Seznanijo se tudi z najosnovnejšimi zakonitostmi prevzemanja besed, tvorbe kalkov, pa tudi z etimološkim pristopom k frazeologemom in imenski problematiki.