Uvod v etnomuzikologijo D

Uvod v etnomuzikologijo D

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

• Zgodovinski pregled razvoja etnomuzikologije.
• Sodobni koncepti, teorije in metode.
• Odnos med glasbenim narodopisjem, primerjalno muzikologijo, in moderno etnomuzikologijo ter med etnomuzikološko prakso v Sloveniji in drugje po svetu.
• Etnomuzikologija in druge vede.
• Pomembni etnomuzikologi, ustanove, združenja in relevantna literatura na Slovenskem in drugje.
• Pot od terenskega raziskovanja do objave etnomuzikološkega prispevka.
• Uvod v etnokoreologijo in etnoorganologijo.
• Izbrane teme iz slovenske in svetovne etnomuzikološke prakse.