Uvod v muzikologijo E

Uvod v muzikologijo E

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Barbo Matjaž

Vsebina

Spoznavanje obsega, ciljev in metode muzikologije.
Tradicionalno členjenje muzikologije na sistematični in historični del ter področja raziskovanja.
Posamezne muzikološke poddiscipline: teorija glasbe, estetika, analiza, akustika, fiziologija poslušanja, psihologija, sociologija, lingvistika, ekonomija, etnomuzikologija, pedagogika idr.
Zgodovinski razvoj historične muzikologije.
Muzikologija na Slovenskem.
Del vaj (20 kontaktnih ur) poteka v obliki terenskih vaj, ki obsegajo obisk z glasbo in muzikologijo povezanih inštitucij.