Uvod v študij književnosti

Uvod v študij književnosti

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Uvod v študij književnosti predstavlja literarnoteoretsko podlago za študij književnosti. Predmet obsega temeljne pojme literarne teorije, njene zgodovinske povezanosti z drugimi znanostmi, zlasti s filozofijo in novimi disciplinami v 20. stoletju. V okviru sodobnih teorij je prikazan izvirni prispevek češke, poljske, slovaške misli k fenomenološki in strukturalistični literarni vedi in prevodoslovju (Mukařovský, Ingarden, Miko, Popovič).
Literarnoteoretski pregled obravnava naslednja poglavja: literarna veda in metodologija, literarni kanon in vprašanja literarnega vrednotenja, problematika literarnosti, struktura literarnega dela, naratologija in verzologija. Posebej so obravnavane literarne vrste, zvrsti in žanri s primeri odlomkov češke, slovaške in poljske poezije, proze in dramatike od renesanse do konca 20. stoletja v izvirniku in slovenskem prevodu.
Študenti se seznanijo z literarnozgodovinskim pregledom treh nacionalnih književnosti: spoznajo razvojne faze in poetike posameznih obdobij češke, poljske in slovaške književnosti.

Janko Kos: Literarna teorija. Ljubljana 2001.
Tomo Virk: Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1. FF: Ljubljana, 2003.
Jonathan Culler: Literarna teorija: zelo kratek uvod. Ljubljana 2008.
Michal Harpáň: Teória literatúry, Tigra, Bratislava 2004, 7-52.
Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy. Brno 2004, 7-37.
Henryk Markiewicz: Glavni problemi literarne vede. Ljubljana 1997.
Roman Jakobson: Lingvistični in drugi spisi. Ljubljana 1989.
Umberto Eco: Šest sprehodov skozi pripovedne gozdove. Ljubljana 1999.
Roman Ingarden: Literarna umetnina. Ljubljana 1987, 7–20, 21–29.

Viri:
Nesrečno srečni. Antologija češke poezije druge polovice 20. stoletja. Šnytová, Jana (ur.) Ljubljana: Filozofska fakulteta 2012.
Sto let slovaške književnosti, antologija. Društvo slovenskih pisateljev, Asociacija društev slovaških pisateljev. Bratislava 2000.
Dotik duha: antologija poljske poezije 20. stoletja. Izbor in prev.: Katarina Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana: Logos, 2009.