Vaje iz moderne umetnosti II

Vaje iz moderne umetnosti II

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Malešič Martina, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vsebina

Vsebine Vaj iz moderne umetnosti II so vezane na predavanja in seminarje iz slovenske umetnosti novega veka, hkrati pa se fleksibilno prilagajajo aktualnim dogajanjem (pomembne razstave, retrospektive, umetniški dogodki itd.). Pod vodstvom izvajalca študentje teoretično znanje in smernice, ki jih prejmejo pri predavanjih, poglabljajo v praksi ob analizi izbranih spomenikov oz. ob srečevanju z umetniškimi dogajanji doma in v tujini. Vsebine so izbrane tako, da se študentje soočajo s čim kompleksnejšo in raznovrstno problematiko sodobne umetniške ustvarjalnosti (urbanizem, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, sodobni likovni mediji, notranja oprema, oblikovanje), obenem pa omogočajo kar se da celovit strokovni pristop (likovni, ikonografski, socialni, kulturnopolitični, duhovni itd.).